12 Aralık 2017 Salı

ISI ALARM DEVRESİ (NTC Lİ ISIYA DUYARLI DEVRE)

DENEYİN ADI: ISI ALARM DEVRESİ (NTC Lİ SICAKLIK ALGILAMA DEVRESİ)

DENEYİN AMACI: Transistörlü anahtarlama devrelerinden ısı alârm devresini çizmek, uygulama bilgi ve becerisini kazanmak.

TEORİK BİLGİLER : Isı alarm devreleri, ısı yükseldiğinde ya da düştüğünde çalışan uyarma devreleridir. Devrenin kurulabilmesi için ısı değişimini algılayacak elemanlara ihtiyaç vardır


DENEY BAĞLANTI ŞEMASI: 

ntc çalışma prensibi
DEVRENİN ÇALIŞMASI :

Devreye enerji verildiğinde ve NTC ye ısı verildiğinde NTC nin iç direnci azalır . Böylece TR1 transistörüne NTC üzerinden negatif polarma gelir ve TR1 kesime gider. Bu durumda TR1 transistörünün kollektör-emiter direnci maksimumdur. Dolayısıyla R3 üzerinden TR2 transistörü pozitif besleme alır ve iletime geçer . Böylece lamba yanar.
NTC ‘nin soğuk olduğu ortamda ise NTC ‘nin iç direnci yüksek olacağı için R1 ve R2 dirençleri üzerinden geçen IB akımı, Tr1 ’in beyz ucuna giderek Tr1 transistörünü iletime geçirir. Bu durumda kolektör - emiter direnci azalan Tr1 ’in kolektör gerilimi negatif potansiyel seviyesine iner. Bu anda R3 direncinin üst ucu + , alt ucu - gerilim potansiyeline ulaşır. Sonuçta Tr2 ’nin beyz potansiyelinin negatif seviyeye düşmesi ve bunun etkisi ile beyz akımının + iken - değere inmesiyle, Tr2 transistörü kesime gider ve lâmba söner.

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

1-Bread Board
2-AVOmetre
3-Devre Şemasında belirtilen elemanlar
4-Dirençler (1x330 ohm, 2x680 ohm, 1x68k )
5-Transistörler (2Xbc238)
6-10 lık NTC
8-Güç kaynağı
9-Lamba
10-Atlama kabloları

İŞLEM BASAMAKLARI  :

1. Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.
2. Bread - Board üzerine devreyi kurunuz.
3. Devrenin doğruluğunu kontrol ediniz.
4. Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji veriniz.
5. Ortam sıcaklığında lâmbanın yanıp yanmadığını kontrol ediniz ve gerekli ölçmeleri yaparak tabloya kaydediniz.
6. NTC 'yi ısıtarak lambanın durumunu gözleyiniz ve gerekli ölçmeleri yaparak tabloya kaydediniz.
7. Devredeki NTC yerine PTC bağlayarak soğuk ve sıcak durumdaki lâmbanın durumunu gözleyiniz.
8. Enerjiyi keserek devreyi dikkatlice sökünüz.
9. Bu temrine ait soruları cevaplandırınız.

DEVREDE KULLANILAN ELEMANLARI: 

1-BC238 NPN Transistör

BC238, NPN tipi bir transistör çeşididir. Emiter, beyz ve kollektör uçları bulunmaktadır. Bu transistörde bacak isimleri sırasıyla kollektör , beyz ve emiterdir. 
2-NTC (Negatif Isı Katsayılı Direnç)

NTC, negatif ısı katsayılı dirençtir. Üzerine düşen ısı arttıkça NTC nin direnci azalır. 

NTC Şekli-Sıcaklık Tablosu ve Sembolü

3-Dirençler

Direnç , akıma zorluk gösteren devre elemanıdır. Birimi ohm dur ve R harfiyle gösterilir. Dirençler hemen hemen bütün elektronik devrelerde kullanılırlar.


Temel Elektronik Eğitim Seti'ne yandaki linkten ulaşabilirsiniz >>>https://www.udemy.com/course/temel-elektronik-egitimi/