5 Temmuz 2016 Salı

7 Segment Displayler Yapısı ve Çalışması

7 Segment Display Nedir ve Ne İşe Yarar?

7 segment displayler 0'dan 9'a kadar rakamları ve bazı özel karakterleri istenilen şekilde gösterebilen ekranlardır. Bu displaylerde 0,1,2,4,5,6,7,8,9 rakamlarını ve bazı özel karakterleri görebilmemiz mümkündür.

Aşağıdaki şekilde değişik tiplerdeki 7 segment displayler görülmektedir.

ortak anot display
-şekil 1-


7 Segment Displaylerin Yapısı
7 segment displaylerin her bir hanesi içerisinde 7 adet led bulunmaktadır. Bu ledlerin katotları ortaksa bu displayler "ortak katot display" olarak isimlendirilir. Eğer, ledlerin anotları ortaksa bu ledlere "ortak anot display" adı verilir.  Aşağıdaki şekilde ortak anot ve ortak katot displaylerin iç yapısı görülmektedir.

7 segment displaylerin her bir ledine bir isim verilmektedir. Dolayısıyla bu ledlere sırasıyla a,b,c,d,e,f,g, dp isimleri verilmiştir.

ortak katot display
-şekil 2-


7 Segment Displayler Nasıl Sürülür?

7 segment displayleri sürmek için mikrodenetleyici entegreleri kullanılır. Bu entegrelerle istediğimiz hanedeki displayleri sürebiliriz. Bazen daha fazla display sürmek isteyebiliriz. Bunun için ise 7447 ya da benzer entegreleri kullanabiliriz.

Aşağıdaki resimde 7 segment displayin Pic 16F84A entegresiyle olan bağlantısı yer almaktadır. 

7 segment display bağlantı şeması
-şekil 3-

Yukarıdaki şekilde 16f84A entegresiyle 7 segment displaylerin çalışması sağlanmıştır. 4511 entegrelerinin kullanılmasının sebebi daha az entegre pini kullanarak daha fazla displayi sürmeği sağlamaktır.


7 Segment Displayde İstenilen Rakam ya da Karakter  Nasıl Gösterilir?

7 segment displayler adından da anlaşılacağı üzere 7 adet segmentten yani ledden ve 1 adet nokta ledden oluşur. Yani toplamda 8 adet ledden oluşur. Dolayısıyla displayde istenilen ledi yakmamız için displaye lojik 1 ya da lojik 0 seviyesinde bilgi göndermemiz gerekir.

Aşağıdaki şekilde ortak katot display geçiş tablosu yer almaktadır. 

ortak katot display
-şekil 4-
Şekil 4'deki tabloyu inceleyecek olursak;
  • Displayde 3 sayısını görebilmemiz için displaye binary olarak "1111011" bilgisini göndermemiz gerekecektir. 
  • Displayde 8 sayısını görebilmemiz için displaye binary olarak "1111111" sayısını   göndermemiz gerekecektir. 
  • Displayde 5 sayısını görebilmemiz için displaye binary olarak "1011011" sayısını   göndermemiz gerekecektir.

Aşağıdaki videoda 7 segment displayin yapısı ve çalışması anlatılmıştır. 


1 Temmuz 2016 Cuma

Ares Paket Ekleme (Kılıf Oluşturma)

Ares programında otomatik çizim yapmak için bütün devre elemanlarının paket görüntülerinin olması gerekmektedir.  Eğer devre elemanlarının kılıf görüntüleri olmaz ise areste otomatik çizim yapabilmemiz mümkün değildir.

İsiste bir devre elemanının paket görüntüsü varsa aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bacak tanımlamaları yer alır. 

eleman paket görüntüsü
-şekil 1-

İsiste herhangi bir devre elemanının paket görüntüsü yoksa aşağıdaki resimde görüldüğü gibi "no  pcb package" yazısı yer alır. 

no package display
-Şekil 2-

Şekil 2'de görüldüğü gibi herhangi bir devre elemanın kılıfı ya da paket görüntüsü isiste yoksa PCB Preview (PCB Görüntüsü) ekranında "No PCB Package" yazısı yer alır.

"İsisteki bir eleman için nasıl paket oluşturulur?"  sorusuna gelecek olursak,  paket görüntüsü olmayan eleman için , o elemana benzer kılıfta başka bir devre elemanının paket görüntüsü entegre edilir. Böylece,  paket görüntüsü ya da kılıfı olmayan devre elemanının da kılıfı oluşturulmuş olunur. 

Aşağıdaki video da elektronik bir devre elemanının paket görüntüsünün nasıl oluşturulduğu anlatılmaktadır.