3 Mart 2016 Perşembe

Paralel Devrelerde Eşdeğer Direnç, Akım Gerilim Hesaplama

Paralel devreler, dirençlerin birbirine paralel bağlanmasıyla oluşan devrelerdir.  İstenildiği kadar direnç birbirine paralel bağlanarak paralel direnç devresi oluşturulabilir.

Aşağıda birbirine paralel olarak bağlanmış direnç devresi yer almaktadır.


elektrik devresi
-şekil 1-

Paralel Devrelerde Toplam Direnci Bulma

Şekil 1'de 3 adet direnç birbirine paralel olarak bağlanmıştır.  Bu dirençlerin birbirine paralel bağlanmasıyla oluşan devrenin  eşdeğer direnci yani toplam direnç değeri Rt'dır. 
Dolayısıyla Rt;

paralel eşdeğer direnç
şekil 2

Şekil 2'de 3 adet direnç birbirine paralel bağlanmıştır. Direnç sayısı arttıkça toplama işlemi de o sayıda artacaktır.

Devredeki toplam direnç değeri bulunduktan sonra devredeki kollardan geçen akım miktarı ve gerilim miktarı bulunur.

Paralel Devrelerde Gerilim Bulma

Paralel direnç devresinde gerilim sabittir, değişmez. Yani bir direnç devresinde paralel dirençler üzerindeki gerilim değeri devredeki kaynak geriline eşittir.

paralel devre
şekil 3

Şekil 3'deki devrede;

Şekil 3 deki devrede paralel dirençler üzerindeki gerilimler;
 • R₁ direnci üzerindeki gerilim V₁
 • R₂ direnci üzerindeki gerilim V₂
 • R₃ direnci üzerindeki gerilim V₃  dür.
 • Kaynak gerilimi ise   V’dir.

Dirençler üzerindeki gerilimler kaynak gerilimine eşittir. Yani;

V= V₁= V₂= V₃ ‘dür.

Paralel Devrelerde Akım Bulma

Paralel devrelerde akım bulurken şu yol izlenir:

 1. Her bir direnç üzerine düşen gerilim değeri bulunur. 
 2. Direnç üzerindeki gerilim, dirence bölünür ve o koldaki akım değeri bulunur. 
Şekil 3'deki devreye bakacak olursak;
 • R₁ direncinden geçen akım I₁
 • R₂ direncinden geçen akım I₂
 • R₃ direncinden geçen akım I₃  dür.
 • Kaynak akımı (anakol akımı)  ise  I'dır.
Dirençler üzerindeki akımlar;


 •       I₁= V₁/R₁
 •     I₂=V₂/R₂
 •     I₃=V₃/R₃
 •     I=V/Rt


Kirşoff'un akım kanununa göre bir düğüm noktasına giren akımlar, çıkan akımlara eşittir. Dolayısıyla;

     I=I₁+I₂+I₃' dür.

Aşağıdaki video'da paralel devrelerde eşdeğer direnç, akım ve gerilim bulma konuları hakkında genel bilgiler yer almaktadır.Aşağıdaki video'da paralel direnç devreleriyle ilgili örnek sorular yer almaktadır.

       

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder