5 Mart 2016 Cumartesi

CCS C Diziler

Diziler bir topluluktur ve aynı tipteki elemanlardan oluşurlar. Diziler, karakter, sayı gibi tiplere ayrılırlar ve dizi belirtilirken dizinin tipinin ya tanımlamasının da yapılması gerekir.

Dizi tipleri;

1-int tipi

örnek 1:int sayı[5]={2,6,7,9,10};

örnek 1'de  int tipinde sayı isimli 5 değişkenli bir dizi tanımlaması yapılmıştır.  Bu dizinin elemanları 2,6,7,9,10 sayılarından oluşmaktadır.

 • Dizinin birinci elemanı      sayı[0]=2   şeklinde ifade edilir.
 • Dizinin ikinci   elemanı     sayı[1]=6   şeklinde ifade edilir. 
 • Dizinin üçüncü elemanı     sayı[2]=7   şeklinde ifade edilir. 
 • Dizinin dördüncü elemanı  sayı[3]=9   şeklinde ifade edilir. 
 • Dizinin beşinci elemanı      sayı[5]=10  şeklinde ifade edilir. 


2-float tipi 

örnek 2:float ondalık[3];

örnek 2'de 3 elemanlı ondalıklı bir float dizisi tanımlanmıştır. Dizinin adı ondalıkdır.  Dizinin elemanları belirtilmemiştir. Dizinin alacağı değerler 0.5, 6.7 ,4.8 gibi ondalıklı sayılar olabilir.

3- char tipi

örnek 3:char karakter[]={'m', 'e', 'r', 'h', 'a', 'b', 'a'};

örnek 3' de 7 elemanlı char tipinde bir karakter dizisi tanımlanmıştır. Dizi sadece karakterlerden oluşur. Örnekteki dizi 7 elemanlıdır.

 • Dizinin 1. elemanı  karakter[0]='m'  şeklinde ifade edilir. 
 • Dizinin 2. elemanı  karakter[1]='e'  şeklinde ifade edilir.
 • Dizinin 3. elemanı  karakter[2]='r'  şeklinde ifade edilir. 
 • Dizinin 4. elemanı  karakter[3]='h'  şeklinde ifade edilir. 
 • Dizinin 5. elemanı  karakter[4]='a'  şeklinde ifade edilir.
 • Dizinin 6. elemanı  karakter[5]='b'  şeklinde ifade edilir. 
 • Dizinin 7. elemanı  karakter[6]='a'  şeklinde ifade edilir. Yukarıdaki dizi tipleri sıklıkla kullanılırlar.

Boyutlarına Göre Diziler:

 • Tek boyutlu diziler
 • Çok boyutlu diziler olarak ikiye ayrılırlar.
Tek boyutlu diziler;bu diziler tek boyutludur.

örnek 4; int x[3];    //Bu dizi 3 karakterden oluşan tek boyutlu bir dizidir. 
  
Çok boyutlu diziler:bu diziler çok boyutludur. 

örnek 5: int  y[2][3];   //Bu disi 3 elemandan oluşan 2 ayrı dizidir. 

örnek 6: int  y[3][4]={{1,2,3,4},
                                    {5,6,7,8},
                                    {9,10,11,12},     
                                    {13,14,15,16}}

örnek 6'da  4 elemandan oluşan 3 ayrı dizi yer almaktadır. 
 • y[0][0]; //bu dizi birinci dizinin birinci elemanıdır. Yani "1" sayısı belirtilmektedir. 
 • y[0][2]; //bu dizi birinci dizinin üçüncü elemanıdır. Yani "3" sayısı belirtilmektedir. 
 • y[1][2]; //bu dizi ikinci dizinin üçüncü elemanıdır. Yani "7" sayısı belirtilmektedir.
 • y[2][0]; //bu dizi üçüncü dizinin birinci elemanıdır. Yani "9" sayısı belirtilmektedir. 
dizi nasıl oluşturulur
şekil 1şekil 1' de  x adında tanımlanmış 5 boyutlu bir dizi görülmektedir. Bu dizinin elemanları 1,15,34,87,9 sayılarından oluşmaktadır.

Aşağıdaki video'da dizilerin nasıl oluşturulduğu ve dizi çeşitleri hakkında genel bilgiler verilip örnek sorular yer almaktadır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder