6 Mart 2016 Pazar

Zaman Gecikmeli Duran Devre (TURN OFF)

Zaman gecikmeli duran devre, butona basıldığında devrede bulunan ledi ya da lambayı yakan , buton bırakıldıktan bir süre sonra ise çıkıştaki ledi söndüren bir devredir.

Şekil 1' de zaman gecikmeli duran devrenin şeması görülmektedir.

turn off devresi
şekil 1

Devrede Kullanılan Elemanlar:

  • 2xBC237 NPN transistör
  • 1 adet buton
  • 1 adet 1000 uF kutuplu kondansatör
  • 1 adet 120k
  • 1 adet 10k
  • 1 adet 1k
  • 1 adet led diyot
  • 12 volt güç kaynağı

Devrenin Çalışma Prensibi:

Zaman gecikmeli duran devrede, butona basıldığında T1 transistörü kesime gider. Bunun sebebi T1 transistörünün B-E uçlarının kısa devre olmasıdır. Böylece T2 transistörü beyz polarmasını  R2 ve R3 dirençleri üzerinden alır ve iletime geçer: Dolayısıyla T2 transistörünün C-E uçları arasından bir akım akar ve devredeki LED1 diyodu yanar yani ışık verir. 

Buton bırakıldığı zaman C kondansatörü şarj olmaya başlar. Kondansatör uçları arasındaki gerilim T1 transistörünün B-E eşik gerilimine yani 0.7 volta ulaştığı anda T1 transistörü iletime geçer. T2 transisötürün beyz polarması ise T1 transistörünün C-E uçları arasından akan negatif polarma olur ve bu akım T2 transistörünü kesime sokar ve LED1 led diyodu ışık vermez.  Devre bu şekilde çalışır.

BC237 Transistörü:

BC237 bir NPN transistördür ve emiter , beyz , kollektör uçlarından oluşur.  Transistörün beyz-emiter eşik gerilimi 0.7 volttur yani bu transistörü iletime geçirebilmek için 0.7 volt değerinde bir gerilim uygulamamız gerekir. 

Aşağıdaki şekilde bir BC237 NPN transistörünün dış görünüşü ve sembolü gösterilmektedir.

bc237 npn
şekil 2
Aşağıdaki video, zaman gecikmeli duran devrenin çalışma prensibi anlatılmıştır ve devre Proteus İsis programında çizilip devrenin simülasyonu yapılmıştır. 

TURN OF Devresinin Baskı Devre Görüntüsü İçin Tıklayınız>>https://goo.gl/Nruxsy

TURN OF Devresinin Eleman Yerleşim Üst Görünüşü İçin Tıklayınız>>https://goo.gl/0GfBqT

TURN OF Devresinin 3 Boyutlu Üst Görüntüsü İçin Tıklayınız>>https://goo.gl/8rXvEz


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder