7 Mart 2018 Çarşamba

Analog Elektronik Vize Soruları ve Çözümleri

Analog elektronik transistör , diyot gibi devre elemanlarının çalışma karakteristiklerini inceler ve bu elemanların çalışma prensiplerini öğrenmemizi sağlar.

analog elektronik vize ve final soruları
Resim yazısı ekle


Aşağıdaki videolarda Analog Elektronik dersleriyle ilgili örnek vize soruları ve çözümleri yer almaktadır.

5 Ocak 2018 Cuma

DC Devre Analizi Çözümlü Final Soruları (Final Exams)

Aşağıdaki ders videolarında DC Devre Analizi (Devre Teorisi 1) dersiyle ilgili çözümlü final soruları yer almaktadır.


dc devre analizi
devre analizi

12 Aralık 2017 Salı

ISI ALARM DEVRESİ (NTC Lİ ISIYA DUYARLI DEVRE)

DENEYİN ADI: ISI ALARM DEVRESİ (NTC Lİ SICAKLIK ALGILAMA DEVRESİ)

DENEYİN AMACI: Transistörlü anahtarlama devrelerinden ısı alârm devresini çizmek, uygulama bilgi ve becerisini kazanmak.

TEORİK BİLGİLER : Isı alarm devreleri, ısı yükseldiğinde ya da düştüğünde çalışan uyarma devreleridir. Devrenin kurulabilmesi için ısı değişimini algılayacak elemanlara ihtiyaç vardır


DENEY BAĞLANTI ŞEMASI: 

ntc çalışma prensibi
DEVRENİN ÇALIŞMASI :

Devreye enerji verildiğinde ve NTC ye ısı verildiğinde NTC nin iç direnci azalır . Böylece TR1 transistörüne NTC üzerinden negatif polarma gelir ve TR1 kesime gider. Bu durumda TR1 transistörünün kollektör-emiter direnci maksimumdur. Dolayısıyla R3 üzerinden TR2 transistörü pozitif besleme alır ve iletime geçer . Böylece lamba yanar.
NTC ‘nin soğuk olduğu ortamda ise NTC ‘nin iç direnci yüksek olacağı için R1 ve R2 dirençleri üzerinden geçen IB akımı, Tr1 ’in beyz ucuna giderek Tr1 transistörünü iletime geçirir. Bu durumda kolektör - emiter direnci azalan Tr1 ’in kolektör gerilimi negatif potansiyel seviyesine iner. Bu anda R3 direncinin üst ucu + , alt ucu - gerilim potansiyeline ulaşır. Sonuçta Tr2 ’nin beyz potansiyelinin negatif seviyeye düşmesi ve bunun etkisi ile beyz akımının + iken - değere inmesiyle, Tr2 transistörü kesime gider ve lâmba söner.

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

1-Bread Board
2-AVOmetre
3-Devre Şemasında belirtilen elemanlar
4-Dirençler (1x330 ohm, 2x680 ohm, 1x68k )
5-Transistörler (2Xbc238)
6-10 lık NTC
8-Güç kaynağı
9-Lamba
10-Atlama kabloları

İŞLEM BASAMAKLARI  :

1. Devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yapınız.
2. Bread - Board üzerine devreyi kurunuz.
3. Devrenin doğruluğunu kontrol ediniz.
4. Öğretmeniniz denetiminde devreye enerji veriniz.
5. Ortam sıcaklığında lâmbanın yanıp yanmadığını kontrol ediniz ve gerekli ölçmeleri yaparak tabloya kaydediniz.
6. NTC 'yi ısıtarak lambanın durumunu gözleyiniz ve gerekli ölçmeleri yaparak tabloya kaydediniz.
7. Devredeki NTC yerine PTC bağlayarak soğuk ve sıcak durumdaki lâmbanın durumunu gözleyiniz.
8. Enerjiyi keserek devreyi dikkatlice sökünüz.
9. Bu temrine ait soruları cevaplandırınız.

DEVREDE KULLANILAN ELEMANLARI: 

1-BC238 NPN Transistör

BC238, NPN tipi bir transistör çeşididir. Emiter, beyz ve kollektör uçları bulunmaktadır. Bu transistörde bacak isimleri sırasıyla kollektör , beyz ve emiterdir. 
2-NTC (Negatif Isı Katsayılı Direnç)

NTC, negatif ısı katsayılı dirençtir. Üzerine düşen ısı arttıkça NTC nin direnci azalır. 

NTC Şekli-Sıcaklık Tablosu ve Sembolü

3-Dirençler

Direnç , akıma zorluk gösteren devre elemanıdır. Birimi ohm dur ve R harfiyle gösterilir. Dirençler hemen hemen bütün elektronik devrelerde kullanılırlar.


13 Kasım 2017 Pazartesi

DC Devre Analizi Çözümlü Vize Soruları (Midterm Exams)

Aşağıdaki ders videolarında DC Devre Analizi (Devre Teorisi 1) dersiyle ilgili örnek vize soruları çözülmüştür.


devre teorisi 1
7 Kasım 2017 Salı

Tam Dalga Doğrultmaç Devresi (Full Wave Rectifier)

Giriş: Tam dalga doğrultmaç devresi , giriş alternansının sadece pozitif ya da sadece negatif alternansını kırparak çıkışta bütün zaman aralıklarında sadece pozitif ya da sadece negatif alternan görünmesini sağlar.

Tam dalga doğrultmaç iki şekilde yapılır:

1-Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresi
2-Orta uçlu transformatörlü tam dalga doğrultmaç devresi

Amaç: Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresinin çalışma mantığını anlamak ve giriş çıkış sinyal şekillerini çizebilmek.

Devre Şeması:


tam dalga doğrultmaç devresi
-tam dalga doğrultmaç devresi-

Devrenin Çalışması:

Pozitif giriş alternansta D1 ve D2 diyodunun anodu katoduna göre pozitif olduğundan bu iki diyot iletimdedir. D3 ve D4 diyotlarının ise anot uçları katot uçlarına göre negatif olduğundan bu iki diyot kesimdedir. Dolayısıyla ilk alternansta çıkış işareti pozitif olur.

Negatif giriş alternansında yani ikinci zaman aralığında D4 diyodunun katoduna negatif ve D3 diyodunun anoduna pozitif sinyal gelir. Dolayısıyla bu iki diyodun anot uçları katot uçlarına göre pozitiftir. D1 ve D2 diyotlarının ise anotları katotlarına göre nagatif olduğundan bu iki diyot kesimdedir ve bu iki diyottan akım geçmez. Dolayısıyla negatif alternansında pozitif sinyal D3 diyodu üzerinden yükün üst tarafına negatif sinyal ise D4 diyodu üzerinden yükün aşağı kısmına gelir ve böylece ikinci zaman aralığında  da çıkış işareti pozitif olur.

Diğer zaman aralıklarında da çıkış işareti senkronize bir şekilde devam eder yani pozitif olur. (Yukarıda verilen devre şemasına göre.)

Çıkış işaretinde diyotların yönü önemlidir. Göz ardı edilmemelidir.

Giriş-Çıkış Sinyalleri:

Yukarıda verilen devreye göre giriş çıkış sinyalleri aşağıdaki gibidir.Devrede R direncine paralel bir kondansatör bağlandığında doğrultulmuş sinyal filtrelenir ve aşağıdaki sinyal çıkışta görülür.

tam dalga doğrultmaç devresiDevrede Kullanılan Malzemeler:

 • 1N4001 tipi silisyum diyot
 • Transformatör
 • 1K lık direnç
 • Board ya da plaket
 • Jumper kablolar
 • Ölçü aleti
 • Osilaskop

İşlem Basamakları:

1)Öncelikle malzeme listesindeki elemanları temin ediniz.
2)Malzemelerin sağlamlık testini yapınız.
3)Elemanları delikli plakete ya da boarda yerleştiriniz.
4)Devre şemasına göre eleman bacaklarını devredeki gibi lehimleyiniz ya da borda yerleştiriniz
5)Enerji vermeden önce son bir kez devreyi kontrol ediniz.
6)Devreye enerji veriniz ve devre çalışmasını gözlemleyiniz.
7)Osilaskobun CH1 probunu devrenin girişine, CH2 probunu ise devrenin çıkışına bağlayınız.
8)Giriş çıkış sinyallerini gözlemleyiniz ve aşağıdaki tabloya giriş çıkış sinyallerini çiziniz.

Diyot Nedir? Ne İşe Yarar? 

Diyot, akımı tek yönlü geçiren devre elemanıdır. İdeal diyotlarda anot ve katot olmak üzere iki uç bulunur. Diyodun anadona  (+), katoduna (-) sinyal geldiğinde diyot iletime geçer ve üzerinde akım geçmeye başlar.

Diyot doğrultma devrelerinde sıklıkla kullanılan devre elemanıdır. Diyotlarla ilgili ayrıntılı bilgi için linke tıklayınız.

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi diyot iletime geçtiğinde kapalı bir anahtar, yalıtımda iken ise açık bir anahtar gibidir.


diyot nasıl kesime gider


Yarım dalga doğrultmaç devresinin çalışma mantığını, çıkış sinyallerinin nasıl çizildiğini açıklayan ve yarım dalga doğrultmaç devresi proteus simülasyonu için video ders aşağıdadır.


2 Kasım 2017 Perşembe

Yarım Dalga Doğrultmaç Devresi (Half Wave Rectifier)

Giriş: Yarım dalga doğrultmaç devresi , giriş sinyalinin bir alternansını kırpma işlemini gerçekleştirir. Bu devrede giriş sinyalinin pozitif ya da negatif kısmı yok edilir.  Yarım dalga doğrultucu devreler güç kaynaklarında kullanılan doğrultma işlemlerinde en temel devredir.

Amaç: Yarım dalga doğrultmaç devresi,  güç kaynaklarında doğrultma katında kullanıldığından bu devrenin çalışma mantığını öğrenmek sinyal doğrultma işleminin mantığını kavramak için oldukça önemlidir.

Devre Şeması:
half wave rectifier

Giriş Çıkış Sinyalleri:

half wave rectifier input output voltage
Devrenin Çalışma Prensibi:

Yarım dalga doğrultmaç devresinde, AC giriş sinyali transformatör ile düşürülür. Daha sonra bu sinyal diyot üzeriden kırpılarak yük üzerine aktarılır. Girişin pozitif alternansında diyodun anaduna pozitif sinyal gelir. Dolayısıyla diyot iletime geçer ve diyot üzerinden akım geçer ve diyot giriş sinyalini çıkışa aktarır. Böylece pozitif giriş sinyali çıkışta da görülür.

Girişin negatif alternansında diyodun anaduna eksi sinyal geldiğinden dolayı diyot açık bir anahtar gibi davranır. Dolayısıyla diyot üzerinden herhangi bir akım geçişi olmaz. Böylece negatif sinyal çıkışa aktarılmaz. Dolayısıyla girişin negatif sinyali çıkışta görülmez.

Devrede R direncine paralel bir kondansatör bağlandığında doğrultulmuş sinyal filtrelenir ve aşağıdaki sinyal çıkışta görülür.

doğrultmaç devresi

Yukarıdaki sinyalde yeşil ile gösterilen dalga formu kapasitörden sonra elde edilen sinyal şeklidir.

Diyot Nedir? Ne İşe Yarar? 

Diyot, akımı tek yönlü geçiren devre elemanıdır. İdeal diyotlarda anot ve katot olmak üzere iki uç bulunur. Diyodun anadona  (+), katoduna (-) sinyal geldiğinde diyot iletime geçer ve üzerinde akım geçmeye başlar.

Diyot doğrultma devrelerinde sıklıkla kullanılan devre elemanıdır. Diyotlarla ilgili ayrıntılı bilgi için linke tıklayınız.


Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi diyot iletime geçtiğinde kapalı bir anahtar, yalıtımda iken ise açık bir anahtar gibidir.


diyot iç yapısı


Devrede Kullanılan Malzemeler:

 • 1N4001 tipi silisyum diyot
 • Transformatör
 • 1K lık direnç
 • Board ya da plaket
 • Jumper kablolar
 • Ölçü aleti
 • Osilaskop


İşlem Basamakları:

1)Öncelikle malzeme listesindeki elemanları temin ediniz.
2)Malzemelerin sağlamlık testini yapınız.
3)Elemanları delikli plakete ya da boarda yerleştiriniz.
4)Devre şemasına göre eleman bacaklarını devredeki gibi lehimleyiniz ya da borda yerleştiriniz
5)Enerji vermeden önce son bir kez devreyi kontrol ediniz.
6)Devreye enerji veriniz ve devre çalışmasını gözlemleyiniz.
7)Osilaskobun CH1 probunu devrenin girişine, CH2 probunu ise devrenin çıkışına bağlayınız.
8)Giriş çıkış sinyallerini gözlemleyiniz ve aşağıdaki tabloya giriş çıkış sinyallerini çiziniz.

doğrultmaç giriş çıkış sinyalleri

Yarım dalga doğrultmaç devresinin çalışma mantığını, çıkış sinyallerinin nasıl çizildiğini açıklayan ve yarım dalga doğrultmaç devresi proteus simülasyonu için video ders aşağıdadır.27 Ekim 2017 Cuma

Diyotlu Kırpıcı Devreler (Diode Clipping Circuits)

Diyotlu kırpıcı devreler , aynı zamanda sınırlayıcı devreler olarak da adalandırabilir. Bu devreler bir ac sinyal üzerinde pozitif kırpma, negatif kırpma ya da her iki yönde kırpma işlemi gerçekleştirir.

kırpıcılar

Kırpıcı devrelerde genellikle sinyal diyotları kullanılır . Bu diyotlar  ideal diyotlar ve öngerilimli diyotlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Çıkış sinyalleri bu diyotlara göre çizilecektir.

clipper circuits


Öngerilimli diyotlar silisyum ve germanyum tipi diyotlardır. Silisyım diyotların iletime geçme gerilimleri yaklaşık olarak 0.7 volt , germanyum tipi diyotların iletime geçme gerilimleri yaklaşık olarak 0.3 volt civarındadır.

Kenetleyici devreler şu şekilde sınıflandırılır:

 1. Öngerilimsiz pozitif paralel kırpıcı
 2. Öngerilimsiz negatif paralel kırpıcı
 3. Öngerilimsiz pozitif ve negatif paralel kırpıcı
 4. Öngerilimli pozitif paralel kırpıcı
 5. Öngerilimli negatif paralel kırpıcı
 6. Öngerilimli pozitif ve negatif  paralel kırpıcı
 7. Öngerilimsiz pozitif seri kırpıcı
 8. Öngerilimsiz negatif seri kırpıcı
 9. Öngerilimli pozitif seri kırpıcı
 10. Öngerilimli negatif seri kırpıcı


1.Öngerilimsiz Pozitif Paralel Kırpıcı (Positive Diode Clipping Circuits)

Positive Diode Clipping Circuits


Öngerilimsiz pozitif paralel kırpıcı devresi giriş sinyalinin pozitif kısmını kırpma işlemini gerçekleştirmektedir. Kullanılan diyot silisyum tipi bir diyotdur. Giriş sinyalinin pozitif alternansı 0.7 volt değerine ulaştığında diyot iletime geçer ve  üzerinde 0.7 voltluk bir gerilim değeri vardır ve bu değer çıkışta görülür.  Giriş sinyalinin negatif alternansında diyot kesimdedir ve açık bir anahtar gibidir. Böylece negatif giriş sinyali olduğu gibi çıkışta görülür. 

Aşağıdaki videoda öngerilimsiz pozitif paralel kırpıcı devresinin çalışma şekli ve giriş sinyaline göre çıkış sinyalinin nasıl çizildiği anlatılmıştır.2.Öngerilimsiz Negatif Paralel Kırpıcı (Negative Diode Clipping Circuits)Öngerilimsiz negatif paralel kırpıcı devresi giriş sinyalinin negatif kısmını kırpma işlemini gerçekleştirmektedir. Kullanılan diyot silisyum tipi bir diyotdur. Giriş sinyalinin negatif alternansı 0.7 volt  değerine ulaştığında diyot iletime geçer ve  üzerinde 0.7 voltluk bir gerilim değeri vardır ve bu değer çıkışta görülür.  Giriş sinyalinin pozitif alternansında diyot kesimdedir ve açık bir anahtar gibidir. Böylece negatif giriş sinyali olduğu gibi çıkışta görülür. 

Aşağıdaki videoda öngerilimsiz negatif paralel kırpıcı devresinin çalışma şekli ve giriş sinyaline göre çıkış sinyalinin nasıl çizildiği anlatılmıştır.3.Öngerilimsiz Pozitif  ve Negatif Paralel Kırpıcı (Clipping of Both Half Cycles)

Clipping of Both Half CyclesÖngerilimsiz pozitif ve negatif paralel kırpıcı devresi giriş sinyalinin pozitif ve kısmını kısmını kırpma işlemini gerçekleştirmektedir. Kullanılan diyot silisyum tipi bir diyotdur. Giriş sinyalinin pozitif alternansı 0.7 volt  değerine ulaştığında D1 diyodu  iletime geçer ve  D2 kesimdedir. Çıkışta D1 diyodunun üzerindeki pozitif 0.7 voltluk değer görülür. Giriş sinyalinin negatif alternansı 0.7 volt  değerine ulaştığında D2 diyodu  iletime geçer ve  D1 kesimdedir. Çıkışta D2 diyodunun üzerindeki negatif kırpılmış 0.7 voltluk değer görülür. 

Aşağıdaki videoda öngerilimsiz pozitif ve negatif paralel kırpıcı devresinin çalışma şekli ve giriş sinyaline göre çıkış sinyalinin nasıl çizildiği anlatılmıştır.


4.Öngerilimli Pozitif  Paralel Kırpıcı (Positive Bias Diode Clipping)


Positive Bias Diode Clipping


Öngerilimli pozitif paralel kırpıcı devresinde giriş sinyalinin pozitif alternansı 0.7 volt değerine ulaştığında  D1 diyodu iletimdedir ve üzerinde 0.7 volt değerinde bir gerilim değeri oluşur. D1 diyoduna seri bağlı olan Vbias gerilimi de D1 gerilimine eklendiğinde girişin pozitif alternansı için çıkış sinyalinde 0.7+Vbias gerilimi görülür. Girişin negatif alternansı için D1 diyodu kesimdedir ve negatif alternans olduğu gibi çıkışa aktarılır. 

Aşağıdaki videoda öngerilimli pozitif paralel kırpıcı devresinin çalışma şekli ve giriş sinyaline göre çıkış sinyalinin nasıl çizildiği anlatılmıştır. 5.Öngerilimli Negatif  Paralel Kırpıcı (Negative Bias Diode Clipping)

Negative Bias Diode Clipping


Öngerilimli negatif kırpıcı devresinde giriş sinyalinin negatif alternansı 0.7 volt değerine ulaştığında  D1 diyodu iletimdedir ve üzerinde 0.7 volt değerinde bir gerilim değeri oluşur. D1 diyoduna seri bağlı olan Vbias gerilimi de D1 gerilimine eklendiğinde girişin negatif alternansı için çıkış sinyalinde -(0.7+Vbias) gerilimi görülür. Girişin pozitif alternansı için D1 diyodu kesimdedir ve pozitif alternans olduğu gibi çıkışa aktarılır. 

Aşağıdaki videoda öngerilimli negatif paralel kırpıcı devresinin çalışma şekli ve giriş sinyaline göre çıkış sinyalinin nasıl çizildiği anlatılmıştır.6.Öngerilimli Pozitif ve Negatif  Paralel Kırpıcı (Diode Clipping of Different Bias levels)

Diode Clipping of Different Bias levels

Öngerilimli pozitif ve negatif paralel kırpıcı devresi giriş sinyalinin pozitif ve kısmını kısmını kırpma işlemini gerçekleştirmektedir. Kullanılan diyot silisyum tipi bir diyotdur. Giriş sinyalinin pozitif alternansı 0.7 volt  değerine ulaştığında D1 diyodu  iletime geçer ve  D2 kesimdedir. Çıkışta D1 diyodunun üzerindeki pozitif 0.7 voltluk değer ve D1 diyoduna bağlı 4V luk değerin toplamı yani (0.7+4) voltluk bir değer görülür. Giriş sinyalinin negatif alternansı 0.7 volt  değerine ulaştığında D2 diyodu  iletime geçer ve  D1 kesimdedir. Çıkışta  -(0.7+6) voltluk bir değer görülür.

Aşağıdaki videoda öngerilimli pozitif ve negatif paralel kırpıcı devresinin çalışma şekli ve giriş sinyaline göre çıkış sinyalinin nasıl çizildiği anlatılmıştır.Diğer kırpıcı devrelerle ilgili eğitimleri aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

26 Ekim 2017 Perşembe

Ölçü Aleti (Multimetre) Nedir? , Ne İşe Yarar?, Nasıl Kullanılır?

Elektronikte kullanılan pek çok devre elemanını zaman zaman ölçme ihtiyacı hissederiz.  Elektronik devre elemanlarını ölçmeye yarayan cihazlara ölçü aleti ya da multimetre denilir.

Ölçü aletleri kullanım şekline göre dijital ölçü aleti ve analog ölçü aleti olmak üzere iki kısma ayrılır. Günümüzde genel olarak daha kullanışlı ve kolay ölçme işlevlerinden dolayı dijital ölçü aletleri kullanılmaktadır.

Ölçü aleti kullanım şekli şöyledir;Dijital Ölçü Aletleri

Dijital ölçü aletleri fiyatlarına ve performanslarına göre piyasada pek çok çeşidi mevcuttur. Dijital ölçü aletleri genel olarak akım, gerilim, direnç gibi ölçümler gerçekleştirmektedir. Daha çok özellikli ölçü aletlerinde ise frekans, sıcaklık, nem gibi analog ölçümler gerçekleşebilmektedir.

Aşağıdaki şekilde çeşitli dijital ölçü aletleri yer almaktadır.


multimetre , ölçü aleti
-dijital ölçü aletleri-


Analog Ölçü Aletleri

Analog ölçü aletleri , dijital ölçü aletleriyle aynı işlevi gerçekleştirmektedir. Bu ölçü aletlerinde ibre mevcuttur. İbrenin aldığı konuma göre kullanıcılar ölçüm değerlerini okurlar. Analog ölçü aletleri günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır. Günümüzde dijital ölçü aletleri daha sık kullanılır.

Aşağıdaki şekilde analog ölçü aletleri yer almaktadır.

ölçü aleti , multimetre
-analog ölçü aletleri-Ampermetre ve Voltmetre

Biz bir devrede akım ve gerilim ölçmek istiyorsak ampermetre ve voltmetre gibi ölçüm cihazlarıyla bu ölçüm işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Aslında yukarıda belirttiğim dijital ölçü aletleriyle bu işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Aşağıdaki şekilde ampermetre ve voltmetre yer almaktadır.

ampermetre voltmetre
-ampermetre ve voltmetre-

Ampermetre ve Voltmetre Devreye Nasıl Bağlanır?

Ampermetre akım ölçer . Voltmetre ise gerilim ölçer .  Peki akım ve gerilim nedir? Önce bu tanımları yapalım.

Akım: elektron hareketidir ve ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır.

Gerilim: iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Gerilim voltmetre ile ölçülür. Voltmetre devreye paralel bağlanır.

Unutmayın!!!

AKIM AKAR, GERİLİM DÜŞER. 

Ampermetre ve voltmetre devreye aşağıdaki gibi bağlanır.

voltmetre devreye nasıl bağlanır
-ampermetre ve voltmetre bağlantısı-


7 Ekim 2017 Cumartesi

Diyotlu Doğrultmaç Devreleri (Regüle Devreleri)

Doğrultmaç devreleri (rectifier circuit), sinyalleri doğrultma işleminde bulunur. Şöyle ki , elimizde sinüsoidal bir sinyal olduğunu düşünürsek bu sinyalin negatif kısımlarını kırpma işlemini doğrultma devreleriyle gerçekleştirebiliriz.  Doğrultmaç devreleri regülasyon işlemini gerçekleştirir.

Doğrultucu devreler (regüle devreleri) genel olarak 3 gruba ayrılır. Bunlar:

 • Yarım dalga doğrultucu  (Half wave rectifier)
 • Orta uçlu tam dalga doğrultucu     (mid-wave full wave rectifier)
 • Köprü tipi tam dalga doğrultucu  (bridge type full wave rectifier)

Yarım dalga doğrultucular, giriş sinyalinin sadece pozitif ya da sadece negatif kısmını kırpma işlemini gerçekleştirler. 

half wave rectifier
-yarım dalga doğrultucu devre-

Yarım dalga doğrultmaç devresi ile ilgili ders videosu için tıklayınız:
Tam dalga doğrultuculardan orta uçlu transformatörlü tam dalga doğrultmaç devresi (Full-wave rectifier, center-tapped design.), yarım dalga doğrulltmaç devresine göre daha kararlı çıkış verir. Orta uçlu transformatörlü tam dalga doğrultmaç devresinde üç uçlu transformatör kullanılır. 

Full-wave rectifier, center-tapped design
-orta uçlu tam dalga doğrultucu-
Orta uçlu transformatörlü tam dalga doğrultmaç devresi ile ilgili ders videosu için tıklayınız:Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresi (Full-wave bridge rectifier), orta uçlu tam dalga doğrultmaç devresi ile aynı çıkışı verir. Köprü tipi doğrultmaç devresinde iki uçlu transformatör kullanılır. Köprü tipi doğrultmaç devresinin giriş çıkış sinyalleri aşağıdaki gibidir. 

Full wave bridge rectifier
-köprü tipi doğrultmaç devresi-
Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresi ile ilgili ders videosu için tıklayınız:Bu yazı aşağıdaki içeriklerle uyumludur:

-Doğrultmaç devreleri (rectifier circuits)
-Yarım dalga doğrultucu  (Half wave rectifier)
-Orta uçlu tam dalga doğrultucu (Full-wave rectifier, center-tapped design)
-Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresi (Full-wave bridge rectifier)
-Yarım dalga ve tam dalga doğrultucular
-Tam dalga doğrultucu formülleri
-Yarım dalga doğrultucu örnek sorular
-Tam dalga doğrultucu devre şeması
-Alternatif akımı doğru akıma çeviren cihaz
-Elektrik elektronik mühendisliği ders notları

30 Eylül 2017 Cumartesi

Diyotlu Devre Analiz Örnekleri

Analog elektronikte en çok kullanılan devre elemanlarından biri olan diyotlar , devrelerde kırpma, kenetleme , doğrultma gibi pek çok önemli işlevi gerçekleştirir.

Diyotların yukarıdaki işlevleri nasıl gerçekleştirdiğini kavrayabilmemiz için diyotların çalışma karakteristiklerini bilmemiz  gerekir.

diyot çalışma prensibi


Aşağıdaki videolarda diyotlu devrelerle ilgili örnek soru çözümleri yer almaktadır:
           Bu konu aşağıdaki kelime gruplarıyla uyumludur:

-Diyotlar
-Diyot karakteristiği
-Sızıntı akımı
-Diyot çeşitleri
-Yarı iletken devre elemanları
-Elektronik devre elemanları
-Analog elektronik dersleri
-Elektronik 1 ders notları
-Diyotlu devre analizi
-Diyotlar ne işe yarar?
-Diyot nedir?
-İdeal ve normal diyot nedir?
-Diyotlar nasıl iletime geçer?