24 Aralık 2018 Pazartesi

Tristörlü Uygulama Devresi

Giriş: Tristör , devrelerde anahtarlama elemanı olarak kullanılırlar.  Tristörün çalışması şekli aslında    transistörlere benzer . Tristörün iletime geçmesi için , geyt ucundan tetikleme alması yeterlidir.

Amaç : Bu uygulamada amaç, tristörlü çalışma şeklini anlayarak bunu devre üzerinde uygulayabilmektir.

Devre Şeması :

Devrenin Çalışma Şekli :

Bu devre , tristörün çalışma mantığının öğrenilmesi için önemlidir. Devrede bulunan tristör anahtarlama görevi görmektedir. Tristörün anot, katot ve geyt olmak üzere üç adet pini bulunmaktadır. Geyt ucu tetikleme pinidir. Devreye enerji verildiğinde  öncelikle S1 butonunun kapatılması gereklidir. S1 anahtarı kapatılsa bile  tristör ilk anda iletimde değildir .Çünkü S2 anahtarı açıktır ve geyt ucu pozitif tetikleme alamadığından tristör iletime geçemez ve led ışık vermez. S2 anahtarı kapatılıp açıldığında tristörün geyt ucu gerekli tetiklemeyi alır ve tristör iletime geçer ve led ışık verir.  S2 anahtarının açık kalması artık önemli değildir. Çünkü tristörün  DC gerilimde bir kere tetikleme alması iletimde kalması için yeterlidir. Tristörü kesime sokmak için B1 anahtarına bir kez basılması yeterlidir. Bu durumda tristör kısa devre olur ve kesime gider ve lamba söner.

Devrede Kullanılan Araç ve Gereçler:

 • Led diyot
 • Tristör
 • 3 adet Anahar 
 • 1 kohm direnç
 • 560 ohm direnç 
 • 12 volt luk güç kaynağı
İşlem Basamakları:
 • Devreyi kurmadan önce devre elemanlarının çalışma mantığını kavramaya çalışınız.
 • Devrede bulunan malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapınız. 
 • Devreyi bread board üzerine kurunuz. 
 • S2 anahtarını kapatarak tristörü iletime sokunuz ve ledin ışık verdiğini gözlemleyiniz. 
 • Daha sonra S2 anahtarından elinizi çekiniz. 
 • B1 anahtarını kapatarak tristörü kesime sokunuz ve ledin söndüğünü gözlemleyiniz .
 • Devre üzerinde gerekli ölçümleri yapınız.