30 Eylül 2017 Cumartesi

Diyotlu Devre Analiz Örnekleri

Analog elektronikte en çok kullanılan devre elemanlarından biri olan diyotlar , devrelerde kırpma, kenetleme , doğrultma gibi pek çok önemli işlevi gerçekleştirir.

Diyotların yukarıdaki işlevleri nasıl gerçekleştirdiğini kavrayabilmemiz için diyotların çalışma karakteristiklerini bilmemiz  gerekir.

diyot çalışma prensibi


Aşağıdaki videolarda diyotlu devrelerle ilgili örnek soru çözümleri yer almaktadır:
           Bu konu aşağıdaki kelime gruplarıyla uyumludur:

-Diyotlar
-Diyot karakteristiği
-Sızıntı akımı
-Diyot çeşitleri
-Yarı iletken devre elemanları
-Elektronik devre elemanları
-Analog elektronik dersleri
-Elektronik 1 ders notları
-Diyotlu devre analizi
-Diyotlar ne işe yarar?
-Diyot nedir?
-İdeal ve normal diyot nedir?
-Diyotlar nasıl iletime geçer?

23 Eylül 2017 Cumartesi

Diyot Nedir? Diyot Karakteristiği

Diyot: akımı tek yönlü geçiren devre elemanıdır. Diyotlar , aslında bir anahtarlama elemanıdır. Diyotlar yarı iletken maddelerden yapılmıştır. En yaygın diyotlar silisyum ve germanyum maddelerinden yapılmıştır.

anot katot


Diyotlar, iletime geçme durumlarına göre ideal ve normal diyot olmak üzere ikiye ayrılır. İdeal diyotları iletime geçirmek için sıfırdan büyük bir gerilim uygulamak gerekir. Normal diyotlarda ise diyot silisyum tipi maddeden yapılmışsa 0.7 volttan daha büyük bir gerilim uygulamak gerekir. Eğer diyot germanyum tipi maddeden yapılmışsa diyoda 0.2 volttan daha büyük bir gerilim uygulamak gerekir.


Aşağıdaki video eğitimlerinde diyotlar hakkında genel bilgi verilmiştir . Ayrıca diyotların karakteristik özellikleri ve diyotlarda sızıntı akımından bahsedilmiştir.

Bu konu aşağıdaki kelime gruplarıyla uyumludur:

-Diyotlar
-Diyot karakteristiği
-Sızıntı akımı
-Diyot çeşitleri
-Yarı iletken devre elemanları
-Elektronik devre elemanları
-Analog elektronik dersleri
-Elektronik 1 ders notları

Temel Elektronik Eğitim Seti'ne yandaki linkten ulaşabilirsiniz >>>https://www.udemy.com/course/temel-elektronik-egitimi/

17 Eylül 2017 Pazar

İletkenler, Yalıtkanlar, Yarı İletkenler

Diyot, kondansatör, transistör gibi elektronik devre elemanlarını yarı iletken maddelerden yapılmıştır. Bundan ötürü iletken, yalıtkan , yarı iletken gibi kavramların iyi bilinmesi gerekmektedir.

İletken maddeler: elektriği ileten maddelerdir. Son yörüngelerindeki elektron sayısı dörtten küçük olan maddelerdir.

Yalıtkan maddeler: bu maddeler elektriği iletmezler . Son yörüngelerindeki elektron sayısı 4 ten büyüktür.

Yarı iletken maddeler: bu maddelerin son yörüngesinde 4 elektron bulunur. Bu maddeler iletkenler ile yalıtkanlar arasındaki maddelerdir.

En yaygın olarak bulunan yarı iletken maddeler germanyum (ge) ve silisyum (si) maddeleridir.

germanyum ve silisyum
Aşağıdaki videoda iletken, yalıtkan ve yarı iletken maddelerle ilgili örnek ders videosu yer almaktadır.


Bu konu aşağıdaki kelime gruplarıyla uyumludur:

-Analog elektronik dersleri
-Elektrik elektronik mühendisliği ders notları
-Temel elektronik dersleri
-Elektronik 1 ders notları 
-Diyot
-Transistörler
-Kırpıcı devreler
-Kenetleyici devreler
-İletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler
-Germanyum ve silisyum 

15 Eylül 2017 Cuma

Anolog Elektroniğe Giriş

Analog elektronik ders içeriğinde diyot , transistör , kondansatör gibi yarı iletken devre elemanlarının karakteristik yapıları incelenmektedir . Aynı zamanda bu elemanların devre içerisinde kullanım amaçlarının kavratılması amaçlanmıştır.

analog electronic


Analog elektronik dersinin içeriğinde genel olarak şu konular yer almaktadır:
  • Yarı iletken malzemeler ve özellikleri
  • Diyotların yapısı, çalışması ve özellikleri
  • Diyotlu devre uygulamaları (kırpıcı devreler, kenetleyici devreler, doğrultucular)
  • Zener diyotlar ve zener diyotlu devre uygulamaları
  • Transistörler ve transistörlü devre uygulamaları 
  • BJT li transistörler
  • Fetler
Ücretsiz Analog Elektronik Eğitim setini izlemek için tıklayınız  https://goo.gl/AdgLDj


Aşağıdaki video dersinde analog elektronik dersine giriş yapılmıştır.  Ders hakkında bilgiler verilmiştir.
Bu konu aşağıdaki kelime gruplarıyla uyumludur:

-Analog elektronik dersleri
-Elektrik elektronik mühendisliği ders notları
-Temel elektronik dersleri
-Elektronik 1 ders notları 
-Diyot
-Transistörler
-Kırpıcı devreler
-Kenetleyici devreler