24 Ekim 2016 Pazartesi

OHM Kanunu Seri Direnç Devreleri

OHM Kanunu, akım, gerilim ve direnç kavramlarının birbirleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan kanundur.

Seri direnç devreleri birden fazla direncin art arda bağlanmasıyla oluşan devrelerdir.  Aşağıdaki devrede 3 ohm, 5 ohm ve 7 ohm' dan oluşan 3 adet direnç birbirine seri olarak bağlanmıştır.
dirençlerin seri bağlanması

Yukarıdaki direnç devresinde A-B noktaları arasındaki eşdeğer direnç;

RAB=R1+R2+R3  olarak hesaplanır.

Dolayısıyla, toplam direnç=3+5+7=15 ohm'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. 

Aşağıdaki derste seri direnç devrelerinde akım, gerilim, eşdeğer direnç hesaplamalarının nasıl olacağı anlatılmıştır. 

14 Ekim 2016 Cuma

DERS 3:OHM Kanunu(Akım,Gerilim,Direnç Bağıntısı)

OHM Kanunu nedir?

Bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki akım, devre direnciyle ters, iki nokta arasındaki potansiyel farkla doğru orantılıdır. İşte bu bağıntıyı gerçekleştiren kanuna OHM Kanunu denir.

ohm kanunu temel formülü

Yukarıdaki devrede R direncinden I akımı akmaktadır. Dolayısıyla devre üzerinde bir potansiyel fark oluşmuştur. Bu potansiyel fark V gerilimi olarak adlandırılır. 

OHM Kanunu V=IxR genel formülüyle hesaplanır. Bu formülüne VIR üçgeni de diyilebilir ve aşağıdaki gibi gösterilir:

ohm kanunu


Aşağıdaki video derste OHM Kanunu genel hatlarıyla anlatılmıştır ve akım, gerilim ve direnç arasındaki bağıntı açıklanmıştır. 


                                                               

Bu derste aşağıdaki sorulara cevap bulabilirsiniz:

OHM Kanunu nedir?
OHM Kanunu formülü nedir?
Akım,gerilim,direnç arasındaki bağıntı nasıldır?
Ampermetre nedir? Ampermetre devreye nasıl bağlanır?
Voltmetre nedir? Voltmetre devreye nasıl bağlanır?
Akım birimi nedir ve akım nasıl ölçülür?
Gerilim birimi nedir ve gerilim nasıl ölçülür?
Direnç birimi nedir ve direnç nasıl ölçülür?1 Ekim 2016 Cumartesi

DERS 1:Devre Analizine giriş

Devre analizi, bir elektrik devresinde, istenilen noktalardaki gerilimleri ve kollardan geçen akımları bulmak için kullanılan bir yöntemdir.

Devre analizi, elektrik devrelerini birçok yönde analiz etmek için önemli bir derstir.  Devre analizi dersi başka isimlerle de adlandırılır. Bu isimler şöyledir:

-Devre teorisi
-Elektrik devreleri ve sistemleri
-Temel elektrik devreleri
-Devre teorisi
-Devreler kuramı
-Elektrik devreleri


Aşağıdaki devrede birçok düğüm ve dallardan geçen akımlar bulunmaktadır. Devredeki gerilimleri ve akımları devre analiz teknikleriyle ve bazı teoremlerle bulmamız mümkündür. 

elektrik devrelerine giriş


Devre analizi dersi aslında iki kısıma ayrılır. Bunlar;
DC Devre analizi (Devre analizi I)
AC Devre analizi (Devre analizi II)

Aşağıdaki video ders sonrasında aşağıdaki soruların cevaplarını bulabilirsiniz:

-Devre analizi nedir?
-DC devre analizi nasıl yapılır?
-DC devre analizi nedir?
-AC devre analizi nedir?
-DC devre analizi ders içerikleri nelerdir?