22 Temmuz 2017 Cumartesi

Boolean Matematiği (Boolean Theorems)

Boolean matematiği, sayısal (lojik) devrelerin tasarım ve analizinde kullanılır.  Boolean matematiği ikilik sayı sistemi düzenine dayanır ve işlemler ikilik sayılara göre yapılır. İkilik sayılarda lojik 0 ve lojik 1 kullanılır.

Boolean matematiğinde toplama , çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri aynen uygulanır ve aşağıdaki tabloya göre çeşitli işlemler gerçekleştirilir.

Boolean Matematiğinde Hesaplamalar :Boolean matematiğinde dört çeşit hesap vardır. Bunlar Ve (.), Veya (+), Değil (‘) ve son olarak Özel Veya (Å). 

Boolean matematiği temel kurallar : Ve (.)0 . 0 = 00 . 1 = 01 . 0 = 01 . 1 = 1
Veya (+)0 + 0 = 00 + 1 = 11 + 0 = 11 + 1 = 1
Değil (‘)0 ‘ = 11 ‘ = 0
Formüller0 Değeri Verildiğinde1 Değeri Verildiğinde
 A . 0 = 0A = 0 ise, 0 . 0 = 0A = 1 ise, 1 . 0 = 0
A . 1 = AA = 0 ise, 0 . 1 = 0A = 1 ise, 1 . 1 = 1
A + 0 = AA = 0 ise, 0 + 0 = 0A = 1 ise, 1 + 0 = 1
A + 1 = AA = 0 ise, 0 + 1 = 1A = 1 ise, 1 + 1 = 1
A . A = AA = 0 ise, 0 . 0 = 0A = 1 ise, 1 . 1 = 1
A + A = AA = 0 ise, 0 + 0 = 0A = 1 ise, 1 + 1 = 1
A . A’ = 0A = 0 ise, 0 . 1 = 0A = 1 ise, 1 . 0 = 0
A + A’ = 1A = 0 ise, 0 + 1 = 1A = 1 ise, 1 + 0 = 1
(A’)’ = AA = 0 ise, A’ = 1, (A’)’ = 0A = 1 ise, A’ = 0, (A’)’ = 

Boolean matematiğinde önemli bir kanun ise de morgan teoremidir. De morgan teoremi bazı karmaşık ifadelerin sadeleştirilmesinde önemli katkı sağlar. De morgan teoreminin iki önemli kuralı aşağıdaki gibidir.


de morgan theorem
-de morgan theorem-

kaynaklar: https://diyot.net/boolean-matematigi/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder