28 Şubat 2016 Pazar

CCS C Veri Tipleri

Öncelikle değişken kavramından bahsetmek gerekirse , değişken aslında bir tanımlamadır. Programlamada pek çok sayı ya da ifade kullanılır. Bu ifade ya da sayıların türünü programlamada belirtmemiz gerekir. Bu sayılar ya da ifadeler büyüklüğüne göre, negatif ya da pozitif olmasına göre ve bunlar gibi pek çok özelliğe göre farklı türlere ayrılırlar. İşte bu türlere veri tipi (değişken tipi) tanımını verebiliriz.

örneğin;

int x=16;   ifadesinde x 'in int yani integer adı altında bir veriye sahip olduğunu ve x'in 16                                    değerine  eşit olduğunu söylemek mümkündür. 

Aşağıdaki tabloda veri tipleri ve verilerin genişlikleriyle alabileceği değer aralıkları yer almaktadır. .

değişken tipleri
-şekil  1-

Tablo 1'e bakacak olursak;
  • short tipinin bit genişliğinin 1 olduğu görülmektedir ve bu değişken sadece 0 ve 1  değerlerini alabilir. 
  • int tipinde  bit genişliğinin 8 olduğu ve bu değişkenin 0 ile 255 arasında değer alabileceği görülmektedir.
  • char tipi ise karakter tanımlamalarında kullanılan bir veri türüdür. Dikkat edilirse bu char ingilizce character kelimesinin kısaltılmışıdır. Yani char değişkeni bir karakter tanımlamasıdır.
  • float değişkeni ise 32 bit genişliğindedir ve ondalıklı sayıları tutar. 

Programlamada kullanılan en çok veri tipleri  int, char, float  isimlerindeeki tiplerdir. Bu veri tiplerinin  başlarına getirilen short , signed gibi ifadeler bu tiplerin işaretli, kısa vb. olduğunu gösterir. 

Bir de veri tiplerinin sağ tarafına yazılan değişken ifadeleri kullanılır.  Değişkenler ise sayıları ya da karakterleri temsil ederler. değişken örnek
-şekil 2-


Şekil ikiye bakacak olursak;
  • int x=5; ifadesinde x değişkeni bir integer dır ve 5 sayısına sahiptir. 
  • char dizi ifadesinde ise dizi bir karakter tanımalamasıdır ve char tipindedir. Değer aralığı ise belirtilmemiştir. 


-şekil 3-

Şekil 3' e bakacak olursak;
  • dizi adı altında bir değişken tanımlanmıştır. Aslında bu bir dizi'dir .
  • dizi 50 elemandan oluşmaktadır. 
  • dizinin tipi int(integer)'dır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder