16 Mart 2016 Çarşamba

CCS C Koşul İfadeleri

Şart ifadeleri, koşul ifadeleri benzer kavramlardır ve bu ifadeler programlama dillerinde bir durumun doğru ya da yanlış olması durumunu denetlerken kullanılır ve c dillerinin hepsinde aynı görevi yerine getirirler. Koşul ifadelerinin ne işe yaradıklarını türkçe karşılıklarından anlayabiliriz.

Bu ifadeler şunlardır:

 • if koşulu
 • İf else koşulu 
 • if-else if koşulu
İf Koşulu

"İf"  kelimesi İngilizce bir kelimedir ve Türkçe karşılığı "eğer" kelimesidir.  Kullanım amacına gelirsek şöyle bir örnek verilebilir:Eğer kapı açıksa, içeri gir. Yani bir olayın gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır. İf değiminin kullanımı şöyledir:

if(koşul)
{
işlemler

if değimi
şekil 1

Şekil 1'de if koşulunun kullanımıyla ilgili bir örnek verilmiştir. Yukarıdaki program kodlarını şöyle açıklayabiliriz.

 • 8. satırda x değişkenine 3 değeri atanmıştır.
 • 9. satırda y değişkenine 5 değeri atanmıştır. 
 • 11. satırda x ile y karşılarştırılmıştır. Eğer x, y'den küçükse,
 • 14. satırda x , y'den küçüktür yazılması istenmiştir. 

if-else koşulu

Bazı durumlarda şartın sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Eğer şart sağlanmazsa başka bir şartın gerçekleşmesi durumuna bakılır ve süreç böyle devam eder. İf-Else koşulunun kullanımı şöyledir;

if(koşul)
{
 işlemler
}
else 
{
işlemler
}

if-else değimi
şekil 2
Şekil 2' de if-else değiminin kullanımıyla ilgili bir örnek verilmiştir. 
 • 10. satırdaki if(x<y) satırında x'in y'den küçük olup olmadığı şartı aranmıştır. 
 • Eğer x , y'den küçükse 13. satırda x, y'den küçüktür ifadesi yazdırılmıştır.
 • 15. satırda else ifadesiyle değilse koşulu aranmıştır ve bu koşul doğruysa,
 • 17. satırda x, y'den büyüktür ifadesi yazdırılmıştır. 

if-else if koşulu


if-else if koşulu sıralı bir koşulur. İstenen durum gerçekleşene kadar else if  değimi sürekli yazılır. 
if-else if koşulunun kullanımı şöyledir;


if(koşul)
{
     işlem1
}
else if(koşul)
{
     işlem2
}
.

.
.
else if(koşul)
{
işlem...
}

if-else if değimi
şekil 3
Şekil 3' de if-else if koşulunun kullanımıyla ilgili bir örnek verilmiştir. Komuyların açıklaması şöyledir;
 • 10. satırda eğer x, 1'e eşitse, 12. satırda x, 1'e eşittir yazdırılır.
 • 15. satırda eğer x, 2'ye eşitse 17. satırda x, 2'ye eşittir yazdırılır.
 • 20. satırda eğer x, 3'e eşitse 22. satırda x, 3'e  eşittir  yazdırılır.
if-else if koşulu istenilen sayıda gerçekleştirilebilinir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder