23 Eylül 2017 Cumartesi

Diyot Nedir? Diyot Karakteristiği

Diyot: akımı tek yönlü geçiren devre elemanıdır. Diyotlar , aslında bir anahtarlama elemanıdır. Diyotlar yarı iletken maddelerden yapılmıştır. En yaygın diyotlar silisyum ve germanyum maddelerinden yapılmıştır.

anot katot


Diyotlar, iletime geçme durumlarına göre ideal ve normal diyot olmak üzere ikiye ayrılır. İdeal diyotları iletime geçirmek için sıfırdan büyük bir gerilim uygulamak gerekir. Normal diyotlarda ise diyot silisyum tipi maddeden yapılmışsa 0.7 volttan daha büyük bir gerilim uygulamak gerekir. Eğer diyot germanyum tipi maddeden yapılmışsa diyoda 0.2 volttan daha büyük bir gerilim uygulamak gerekir.


Aşağıdaki video eğitimlerinde diyotlar hakkında genel bilgi verilmiştir . Ayrıca diyotların karakteristik özellikleri ve diyotlarda sızıntı akımından bahsedilmiştir.

Bu konu aşağıdaki kelime gruplarıyla uyumludur:

-Diyotlar
-Diyot karakteristiği
-Sızıntı akımı
-Diyot çeşitleri
-Yarı iletken devre elemanları
-Elektronik devre elemanları
-Analog elektronik dersleri
-Elektronik 1 ders notları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder